รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ยินดีต้อนรับสู่ ภาควิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นค่ะ
 
อาจารย์จิราภรณ์ พรหมทอง
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

CUSTOMER BEHAVIOR AND FACTOR TOWARDS DECISION
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา
การบรรยาย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
การฟังบรรยายคุณธรรมจริธรรม หัวข้อ ความเสียสละ มีวัฒนธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 
 


Ec(2_9)
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.